Scopul nostru

acordarea sprijinului umanitar categoriilor de persoane defavorizare prin membrii, voluntarii și partenerii nostri.

Obiectivele noastre
  • revigorarea spiritului civic și a mentalităților comunitare prin promovarea valorilor de generozitate, solidaritate, întrajutorare.
  • organizarea a diverse acțiuni umanitare pentru ajutorarea celor în nevoie
  • identificarea și ajutorarea persoanelor defavorizate și totodată a persoanelor inadaptate social pentru a le oferi sprijin, consultanță și asistență
  • implementarea și dezvoltarea de proiecte cu surse de finanțare interne și externe în domeniul de activitate și în strânsă corelare cu scopul propus.
  • organizarea a diverse cursuri de calificare și evaluare profesională
  • colaborarea și organizarea de schimburi de experiență cu organizații similare din țară și din străinătate.
  • colaborarea cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate pentru realizarea obiectivelor și îndeplinirea misiunii.
IMG-20210604-WA0003